วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและการตกอิสระ

วัตถุเคลื่อนที่โดยตกแบบอิสระ วัตถุจะตกด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกเท่านั้น


โลกจะดึงดูดวัตถุด้วยความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง g = 9.80665

ใช้ค่าประมาณ 9.8 หรือ 10ตัวอย่างการเคลื่อนที่การตกอิสระ1. เมื่อปาวัตถุแล้วตกกลับลงมาที่เดิม เขียนกราฟ และภาพเคลื่นไหว ดังรูป

กำหนดให้โยนวัตถุขึ้นด้วยความเร็วต้น u ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วตกกลับลงมาที่เดิม

แผนผังการเคลื่อนที่ของวัตถุ

ภาพแสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุ

--------------------------------------------------------------------------------

เขียนกราฟระหว่าง V-t พื้นที่ใต้กราฟคือระยะทาง

จุดสูงสุดคือ จุดที่มีความเร็วเป็นศูนย์

ระยะทาง คือ พื้นที่ใต้กราฟ2. โยนวัตถุจากหน้าผาแล้วกลับตกถึงพื้น

.....................กำหนดโยนวัตถุด้วยความเร็วต้น u จากหน้าผาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วตกลงมา

.....................เขียน แผนผังการเคลื่อนที่และกราฟ ภาพเคลื่อนไหวได้ดังรูป

แผนผังการเคลื่อนที่ของวัตถ

การกระจัดคือความสูงของหน้าผา ุ
--------------------------------------------------------------------------------

คำนวณหาระยะืทางได้จากพื้นที่ใต้กราฟ

จะได้การกระจัดเป็นลบ(-) แสดงว่าอยู่ต่ำกว่าตำแหน่งที่โยน

2. โยนวัตถุจากหน้าผาแล้วกลับตกถึงพื้น

.....................กำหนดโยนวัตถุด้วยความเร็วต้น u จากพื้นขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วตกลงมาบนหน้าผา

.....................เขียน แผนผังการเคลื่อนที่และกราฟ ภาพเคลื่อนไหวได้ดังรูป

แผนผังแสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุ

การกระจัดคือความสูงของหน้าผา
--------------------------------------------------------------------------------

การกระจัด คือความสูงของหน้าผา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น